TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE

 1. Definiții
  În cuprinsul prezentului document, umătorii termini folosiți cu majuscule vor avea înțelesurile specificate mai jos:
  SITE: reprezintă SITE aparținând PRIMAGRA ROMANIA SRL, care se află la adresa www.primagra.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile și produsele oferite/asigurate de către societate.
  SOCIETATE: reprezintă societatea Primagra Romania SRL, cu sediul funcțional în bd. Sofia Vicoveanca, nr. 1, Suceava, RO-720089, Primagra Romania Center, înregistrată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/386/1997 și având Codul Unic de Înregistrare 9852650, atribut fiscal RO.
  UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare.
  UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea site-ului într-un mod contrar prevederilor conținute în capitolul Termeni și Condiții, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii firmei Primagra Romania SRL sau unui terț aflat în orice relații cu Primagra Romania SRL dovedibile.
  2. Conținutul site-ului
  2.1 Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general ale SOCIETĂȚII, produsele comercializate de aceasta cât și alte informații considerate ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.
  2.2 Informațiile sunt puse la dispoziția UTILIZATORILOR în mod gratuit.
  2.3 SOCIETATEA este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra SITE-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia, sintagma PRIMAGRA ROMANIA fiind marcă înregistrată la OSIM sub nr. 126563.
  UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale SOCIETĂȚII, prevăzute de legislația în vigoare.
  3. Utilizarea SITE-ului
  3.1 UTILIZATORUL se obligă să acceseze SITE-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.
  4. Limitarea răspunderii SOCIETĂȚII
  4.1 SOCIETATEA nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale. UTILIZATORII pot găsi informații detaliate prin contactarea telefonică sau electronică a reprezentanților PRIMAGRA ROMANIA la numerele de telefon: 0230533528/0739856106 (tarif normal în orice rețea), din țară sau din străinătate sau la adresa de e-mail office@primagra.ro
  4.2 Caracteristicile produselor prezentate pe SITE sunt preluate/puse la dispoziție de producători/furnizori, iar SOCIETATEA nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea acestor informații.
  4.3 Orice problemă izvorâtă din utilizarea SITE-ului se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris de către UTILIZATOR.
  5. Pierderi/Costuri suplimentare
  5.1 SOCIETATEA nu răspunde de pierderi, costuri, procese, pretenții sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de utilizarea SITE-ului.
  5.2 SOCIETATEA nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționalității SITE-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe SITE.
  6. Utilizarea browser-ului de internet
  6.1 SOCIETATEA garantează utilizarea optimă a SITE-ului prin utilizarea minim a Internet Explorer 6.
  7. Accesarea SITE-ului www.primagra.ro
  Aceasta implică acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale să fie păstrate și preluate de către SOCIETATE. Orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face cu respectarea Politicii privind protecția datelor cu caracter personal.
  8. Colectarea datelor
  8.1 Se face prin diverse modalități și instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, aplicația de gestiune a newsletter-ului, prin salvarea în baza de date a diverselor formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de către utilizatori, prin chestionare online, etc.
  8.2 Utilizăm adresele IP pentru a analiza obiceiurile de navigare, a administra site-ul, a urmări interesele utilizatorilor și a aduna informații demografice pentru uz intern. Toate acestea au ca scop creșterea gradului de ușurință în utilizarea site-ului și publicarea unor informații cât mai relevante pentru interesele utilizatorilor.
  9. Acces restricționat și (dez)abonare
  9.1 Prin accesarea SITE-ului, clientul acceptă în mod expres Termenii și condițiile de utilizare.
  9.2 Există zone în site care necesită înregistrare sau abonare. În cazul Newsletter-ului, fiecare ediție/alertă conține și modalitatea de dezabonare; odată accesată această opțiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea utilizatorilor.
  10. Cookies
  10.1 Site-ul www.primagra.ro folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament al utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul utilizatorului, acesta permițând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afișează site-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutul site-ului.
  10.2 Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îî va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookies, proprietarii de site-uri pot monitoriza și segmenta interesele față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator, etc.
  10.3 Cookie care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fii stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar dacă utilizatorul își exprimă consimțământul expres și neechivoc în legătură cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate. Utilizatorul își va putea retrage consimțământul în orice moment prin modificarea setărilor aferente browser-ului utilizat, în conformitate cu politica noastră de Cookies. Temeiul juridic al acestei acțiuni este reprezentat de interesul legitim de a eri permanent servicii îmbunătățite utilizatorului site-ului Primagra Romania.
  11. Link-urile
  11.1 Acest site conține link-uri către alte site-uri. SOCIETATEA nu este responsabilă de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea datelor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică în cazul datelor colectate pe acest site.
  11.2 Pagina utilizează “plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (de ex. www.facebook.com).
  Folosim plugin-uri pentru a face legătura între site-ul www.primagra.ro și pagina oficială a companiei deschisă pe Facebook (https://www.facebook.com/primagra.ro ) Nu colectăm/stocăm datele personale ale clienților prin intermediul plugin-urilor, dar este posibil ca prin această legătură, clienții să poată vedea pe conturile lor de Facebook o parte din prietenii lor care apreciază pagina Primagra Romania.
  11.3 Deși există posibilitatea de a intra în contact cu un reprezentant al SOCIETĂȚII/administrator al paginii Primagra Romania de pe rețeaua de socializare, solicitarea informațiilor legate de statusul comenzii, disponibilitatea stocurilor, caracteristici tehnice ale produselor, reclamații, etc., trebuie să fie îndreptate către Departamentul Relații Clienți, prin formularul de contact pus la dispoziție pe SITE, sau la numerele de telefon: 0230533528/0732004355 (tarif normal în orice rețea), din țară sau din străinătate. De asemenea, în cazul unor situații care presupun solicitarea și comunicarea unor date cu caracter personal sau alte informații sensibile, vă rugăm să adresați solicitarea către XXXXXXX@primagra.ro sau la adresa: bd. Sofia Vicoveanca, nr. 1, Suceava, RO-720089, Primagra Romania Center.
  12. Notificări și acțiuni privind informațiile despre utilizatori
  La cererea scrisă a UTILIZATORULUI, datată și semnată, expediată la adresa sediului principala SOCIETĂȚII, aceasta se obligă:
  a) Să confirme solicitanților dacă prelucrează sau nu date personale; acest lucru se face gratuit, o singură dată pe an.
  b) Să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  c) Să transmită utilizatorului datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat SOCIETĂȚII într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat în vederea transmiterii acestora altui operator.
  d) Să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, dacă acesta solicită acest lucru.
  13. Comunicarea modificărilor
  13.1 Dacă informațiile de identificare ale unui UTILIZATOR se schimbă (ca de exemplu codul poștal) sau dacă un utilizator dorește să renunțe la serviciile noastre, vom avea grijă să corectăm, actualizăm sau să eliminam acele datel personale care ne-au fost încredințate de către utilizator. Acest lucru poate fi realizat de pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul formularului de contact https://www.primagra.ro/contact/.
  13.2 Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizator prin e-mail, astfel încât aceștiua să fie întotdeauna informați cu privire la datele pe care le colectăm, cum le utilizăm și în ce circumstanțe, dacă există, le facem publice. UTILIZATORII vor putea să fie sau de acord cu utilizarea informațiilor în alte scopuri. Vom utiliza datele în concordanță cu politica sub care au fost culese informațiile, conform cu Nota de informare privind prelucrarea datelor, precum și cu Poilitica privind protecția datelor cu caracter personal.
  14. Securitate
  14.1 Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării datelor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe SITE-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât online cât și offline.
  14.2 Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcat cu simbolul unui lacăt, a cărui poziționare variază în funcție de tipul de browser utilizat.
  14.3 Fiind de acord cu prezentul document “Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.primagra.ro”, UTILIZATORII își asumă în totalitate eventualele riscuri.
  15. Jurisdicția. Legea aplicabilă
  Acceptarea Termenilor și condițiilor se asimilează acceptării relațiilor contractuale între PRIMAGRA ROMANIA și UTILIZATOR. Relațiile contractuale dintre părți vor fi guvernate de legea română. Litigiile care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de la sediul funcțional PRIMAGRA ROMANIA declarat.
  16. Baza legală
  Pentru mai multe informații, puteți accesa:
  Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, așa cum a fost modificat și completat.
  Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, așa cum a fost modificată și completată.
  Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, așa cum a fost modificată și completată.
  Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, așa cum a fost modificată și completată.
  Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, așa cum a fost modificată și completată.
  Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, așa cum a fost modificată și completată.
  Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost modificată și completată.
  Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, așa cum a fost modificată și completată.