Lubrifierea

Un sistem de lubrifi ere perfect adaptat mărește performanța și durata de funcționare a rulmenților. Cantitatea corectă de lubrifi ant este asigurată, pentru rulmenți, de către lubrifi catoare sau sisteme de ungere automate. Lubrifi erea corectă previne cea mai frecventă cauză a defecțiunii rulmentului – lubrifi erea insuficientă sau incorectă. Aproximati v 90% din rulmenți sunt lubrifiați cu unsoare. Relubrifi erea cu canti tatea corectă de unsoare, la intervale adecvate, asigură o creștere semnificati vă a duratei de funcționare a rulmenților.

Cauzele defectarii Rulmentilor

*Sursa: Schaeffler Technologies, Lubricant selecti on

  1. contaminare cu lichide 5%
  2. Contaminare solida 20% 
  3. Lubrifiant necorespunzator 20%
  4. Lubrifiant vechi 20%
  5. Lubrifiere insuficienta 15%
  6. Alegerea nepotrivita a rulmentului 5%
  7. Daune repetate 5%
  8. Defecte de montare 5%

Se poate observa cum 80% din cauzele defectari rulmentilor are stransa legatura cu lubrifierea. 

Tipuri de unsori

Unsori Molyslip – pentru temperaturi inalte
Unsori și uleiuri NTN-SNR
Lubrifi ant de înaltă performanță Weicon
Unsori Arcanol Schaeffler
Analiza uleiuri si unsori
Unsoare sintetica Aimol

Dizpozitive de ungere si filtrare

Dispoziti ve de aerisire
Dispozitiv manual ungere
Pistol de gresare si pompa manuala de ungere

Dizpozitive de ungere si filtrare

Proiectare si executie instalatii de ungere

Un exemplu de proiectare a unui sistem de ungere.