Cursuri și instruiri

Oferim expertiza noastră prin personalul tehnic, în ceea ce privește susținerea de cursuri și instruiri pentru echipa dumneavoastră tehnică. 

Pentru dobândirea de noi cunoștințe, abilități și aptitudini necesare îndeplinirii cu eficiență sporită a atribuțiilor posturilor din mentenanță, aprovizionare, precum și pentru tinerii angajați, oferim la cerere, cursuri și instruiri tehnice, adaptate solicitărilor dumneavoastră!

Avem în portofoliu peste 1000 de cursanți instruiți de către specialiștii noștri – consilieri tehnici, directori tehnici – pregătiți pentru orice solicitare în acest sens.

Tematici cursuri și instruiri

Cursuri și Instruiri RULMENȚI:

• noțiuni generale despre rulmenți, clasificarea lor, tipurile uzuale și caracteristici specifice;
• noutăți cu privire la soluțiile de lăgăruire pentru diverse domenii industriale: energetic, metalurgie, ciment, etc.;
• instrucțiuni pentru montarea și demontarea rulmenților, scule și dispozitive adecvate;
• aplicații specifice beneficiarului, cu soluții de lăgăruire eficiente;
• lăgăruirea arborilor principali ai mașinilor unelte și ai șuruburilor cu bile;
• noțiuni specifice proiectării lagărelor cu rulmenți;
• scule și dispozitive pentru mentenanță, unsori și sisteme de ungere automată.

Cursuri și instruiri TEHNICĂ LINIARĂ:

• clasificarea sistemelor de tehnică liniară, tipuri existente, caracteristici specifice;
• aplicații specifice clientului pentru tehnica liniară;
• noțiuni specifice proiectantului de sisteme de automatizare cu utilizarea ghidajelor liniare;
• sisteme de ghidare liniară folosite pentru CNC-uri.

Cursuri ALINIERI ARBORI CUPLAȚI, FULII și ROȚI DE LANȚ – asigurăm instruri și traininguri la sediul clientului, după achiziționarea instrumentelor de aliniere, la punerea în funcțiune a acestora. Asigurăm service în garanție și post-garanție, precum și recalibrarea periodică a senzorilor.

Traininguri MENTENANȚĂ PREDICTIVĂ și DIAGNOZĂ ȘI MĂSURĂTORI PE UTILAJE DINAMICE – asigurăm training la sediul clientului după achiziționarea instrumentelor și/sau instalarea sistemelor de monitorizare a condiției de funcționare, la punerea în funcțiune a acestora. Asigurăm service în garanție și post-garantie, precum si recalibrarea periodica a traductoarelor.

Traininguri CUPLAJE, REDUCTOARE, MOTOREDUCTOARE și APLICAȚII PRACTICE ȘI DEMONSTRAȚII PE STANDURI SPECIALIZATE.

Trainingurile sunt sustinute de specialistii nostri si la cerere pot participa si reprezentantii companiilor producatoare de rulmenti din Romania.

NOTA: Cursurile și instruirile sunt adaptate și personalizate în funcție de specificul fiecărui client în parte, proces tehnologic sau aplicație și pot fi susținute fie la sediul nostru, fie la sediul solicitantului.

Galerie foto din sălile noastre de curs