Minunile de pe Valea Ierului: Sălacea – Satul celor 1000 de pivnițe

Când treci prin satele așezate în câmpiie fertile din Valea Ierului (județul Bihor), tradiția veche a viticulturii se lasă a fi admirată. Podgoriile de aici produc vinuri de calitate care sunt păstrate în pivnițe săpate de obicei în coasta dealului.

Pe drumul ce leagă Marghita de Valea lui Mihai se află Sălacea – o așezare foarte veche, cu dovezi arheologice din Epoca Bronzului. Locuită în prezent mai mult de maghiari (peste 92 % din populație), comuna este formată din două sate, fiecare având ceva unic de arătat: Sălacea și Otomani.

O picătură de istorie. Sălacea a fost atestată documentar în 1067, iar în 1215 apare în cronicile vremurilor cu numele de Zolos. Când maghiarii s-au stabilit aici, exista deja o comunitate slavă preocupată de comerțul cu sare, de unde provine și numele localității. În acea vreme, sarea era un bun foarte important în comerțul medieval. În 1217, Sălacea avea un important depozit de sare și devenise un târg comercial înfloritor.

Cu timpul, comerțul cu sare a decăzut. În epoca modernă, viticultura și producerea vinurilor au devenit principalele activități economice din zonă. Astăzi, localitatea este cunosc ută drept “Satul celor 1000 de pivnițe”. Fie că sunt din cărămidă sau săpate direct în pământul lutos al dealului, cele 970 de pivnițe formează “strada pivnițelor”. Cea mai veche dintre ele datează din anul 1803. Pivnițele au o lungime de minim 30 de metri.

Tot aici se află unul dintre cele mai vechi poduri de piatra din Bihor. Pe sub acest pod curgea odinioară apa Ierului. Ştim puţine lucruri despre istoria podului, însă ceea ce ştim cu certitudine este că, în 1840, podul exista şi îl putem considera, pe bună dreptate, un monument al istoriei transporturilor, cu atât mai mult cu cât este singular şi unul dintre cele mai vechi din judeţul Bihor.

Sursa: www.bihorinimagini.ro